WFOS i GW w Gdańsku

  • Home
  • WFOS i GW w Gdańsku

Sprawozdanie z realizacji zadania pn.: “W kierunku ochrony czynnej gniewosza plamistego na Pomorzu. Rozpoznanie rozmieszczenia i stanu populacji gniewosza plamistego na Pomorzu w połączeniu z czynną ochroną gatunkową”.

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa realizowało projekt pn.: “W kierunku ochrony czynnej gniewosza plamistego na Pomorzu. Rozpoznanie rozmieszczenia i stanu populacji gniewosza plamistego na Pomorzu w połączeniu z czynną ochroną gatunkową”.

Cel realizacji projektu:

Opracowanie planu działań dla aktywnej ochrony gniewosza plamistego w powiecie kwidzyńskim i częściowo w powiecie sztumskim w województwie pomorskim poprzez:

  • Pilotażowe wdrożenie działań aktywnych – tworzenie sztucznych schronień z karpiny korzeniowej, gałęzi i kamieni, doświetlenie stanowiska za pomocą usuwania małych drzew i krzewów lub przez koszenie.
  • Rozpoznanie stanu populacji i siedliska oraz występujących tam zagrożeń dla populacji gniewosza plamistego
  • Konsultacje planów działań ochronnych z gospodarzami terenu – samorządami lokalnymi, administracją PG LP

Planowany efekt ekologiczny:

Działanie bezpośrednio nakierowane na jeden gatunek chroniony, gniewosza plamistego Coronella austriaca.

Podniesienie świadomości społecznej na temat gniewosza plamistego, co pośrednio przełoży się na jego ochronę.

Zadanie dotowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Nr Umowy dotacji WFOŚ/D/628/3922/2022

Okres realizacji projektu: 19.05.2022 – 30.11.2022

Koszt kwalifikowany Zadania wynosi 10 000 PLN

Dotacja WFOŚiGW – 9 000 PLN

Nasz adres

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn