W trosce o drzewa wfoś

  • Home
  • W trosce o drzewa wfoś

Projekt pn. „W trosce o drzewa” współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia skierowane do wybranych grup odbiorców (urzędników, samorządców, służb ratowniczych i gminnych, społeczności lokalnych, firm i inspektorów nadzoru z branży zielonej oraz budowlanej) promujące dobre praktyki zarządzenia drzewami. W ramach szkoleń będziemy zachęcać społeczności lokalne i samorządy do przyjmowania Standardów Ochrony Drzew jako prawa miejscowego oraz ustanawiania nowych „drzewnych” pomników przyrody.

Stworzony zostanie także serwis pełniący rolę regionalnej bazy wiedzy o ochronie drzew, w której prócz SOD znaleźć będzie można materiały dotyczące pomników przyrody terenu projektu, instrukcję jak ustanowić pomnik przyrody oraz stworzony w ramach projektu cyfrowy album. Publikacja ta będzie ukazywać szeroko pojętą wartość i rolę drzew, ich walory kulturowe, edukacyjne, krajobrazowe.

Regionalnym wydarzeniem promujących ideę ochrony drzew pomnikowych w projekcie będzie konkurs skierowany do mieszkańców i gości powiatów kwidzyńskiego, sztumskiego, malborskiego i tczewskiego.

Umowa dotacji nr WFOŚ/D/628/6108/2022

Okres realizacji projektu: 01.09.2022 – 31.05.2023

Koszt kwalifikowany zadania: 37.970,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW Gdańsk w formie dotacji: 30.000,00 zł

Nasz adres

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn