Tytuł projektu: „Centrum edukacji ekologicznej – warsztaty praktycznej ekologii”

Cele projektu:

Celem ogólnym projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej różnych grup mieszkańców woj. Pomorskiego oraz włączenie mieszkańców w działania na rzecz środowiska przyrodniczego. Cel zostanie osiągnięty w okresie 3 lat poprzez adaptację budynku gospodarczego i ogrodu do potrzeb edukacji ekologicznej, przez co podniosą się standardy pracy Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa i zostanie rozszerzona oferta edukacyjna. Zwiększy się oddziaływanie prowadzonej edukacji.

Planowane efekty:

Utworzenie centrum edukacji ekologicznej w Kwidzynie, prowadzenie zajęć dla minimum 5 500 osób rocznie w formie: warsztatów, seminariów, spotkań z ekspertami przyrodnikami.

Głównym działaniem projektu jest stworzenie bazy edukacyjnej dla Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa, którego podstawowym kierunkiem działalności jest edukacja przyrodnicza i ekologiczna skierowana do mieszkańców województwa pomorskiego oraz turystów, różnych grup wiekowych tj. zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Miastem Kwidzyn polega na adaptacji budynku gospodarczego oraz ogrodu w Kwidzynie przy ul. Miłosnej 1 oraz rozszerzeniu oferty edukacyjnej w oparciu o stworzone zaplecze.

Remontowany budynek znajduje się w zabytkowym kompleksie stadniny koni, objętym nadzorem konserwatora zabytków. W budynku zaplanowano 3 sale edukacyjne z możliwością połączenia, pomieszczenie biurowe dla edukatorów, bibliotekę, magazyn i toalety. Korespondująca z budynkiem przestrzeń, zostanie zaadaptowana na edukacyjny przyrodniczy ogród zmysłów. Elementami wyróżniającymi się w ogrodzie będą instalacje przestrzenne przedstawiające życie drzewa oraz owady w skali 1:100 – 1:150.

Umowa nr: RPPM.11.04.00-22-0007/15-03

Wartość projektu: 1 741 062,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 463 923,42 PLN

 

OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA

WFOSiGW wersja kolorNasz adres

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn