Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy_standardy zarządzania drzewami

Zapraszamy na seminarium upowszechniające dorobek projektu „Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy”, które zaplanowane jest na 25 listopada 2021 r. w Gdańsku w Urzędzie Marszałkowskim. Wydarzenie jest organizowane Przez Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa oraz Urząd Marszałkowski w Gdańsku, we współpracy z Fundacją EkoRozwoju. Wraz z partnerami polskimi i zagranicznymi wypracowano standardy usprawniające zarządzanie drzewami, wypełniając tym samym lukę w polskim systemie prawnym. Zaproszenie

Zobacz więcej »

Warsztat wytwarzania domowych środków czystości

Zapraszamy 27.10.2021 r. na godz. 16:30 do siedziby Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa przy ul. Miłosnej 1 w Kwidzynie Liczba uczestników ograniczona do 20 osób ze względu na konieczność przygotowania stanowisk pracy do wytwarzania środków czystości. Zajęcia są bezpłatne. Zapisy pocztą elektroniczną na adres dolszuk@ekokwidzyn.pl lub telefoniczne 55 261 22 16. Nie uwzględniamy zapisów grupowych, w miarę możliwości prosimy o zapisy indywidualne. Warsztat

Zobacz więcej »

Mozaika, czyli szansa w różnorodności

W drugiej połowie września tego roku rozpoczęła się realizacja projektu „Mozaika, czyli szansa w różnorodności”. Pomysłodawczyniami przedsięwzięcia, wspieranymi przez Fundację „M.A.P.A. Obywatelska”, są: Anna Kaczmarek-Okońska, Katarzyna Widz, Róża Kubiak i Beata Ponczek. Zespół realizujący projekt składa się z uczniów z niepełnosprawnościami i pełnosprawnych oraz ich rodziców. W projekt zaangażowane jest Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa w ramach wymiany doświadczeń na temat pracy w

Zobacz więcej »

NASI PARTNERZY

Nasz adres

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn