kontakt.jpg

postolka

 

Mapa zasobów i potrzeb ekologicznych powiatu kwidzyńskiego

Zebrany od 8 lat materiał, i usystematyzowany w niniejszej mapie zasobów i potrzeb pozwala na wyciągnięcie wniosków które wskazują konkretne sposoby rozwiązywania problemów ekologicznych powiatu kwidzyńskiego. Opracowanie dokumentu było możliwe dzięki realizacji projektu Edukacja ekologiczna mieszkańców wymiana doświadczeń polsko - rosyjskich, który realizowany był w partnerstwie z organizacją Ecodefense z Obwodu Kaliningradzkiego.  Celem projektu było m.in. upowszechnienie dobrych praktyk w sferze aktywności społeczno- ekologicznej i odpowiedzialności obywatelskiej za stan otaczającego środowiska po obu stronach granicy oraz stworzenie podstaw do rozwoju współpracy transgranicznej (polsko rosyjskiej) w sferze inicjatyw społeczno- ekologicznych z udziałem różnych grup społeczno- zawodowych: nauczycieli i liderów lokalnych, urzędników i pracowników służb komunalnych, leśników.

Dokument ma służyć organizacjom pozarządowym, nauczycielom, samorządom lokalnym jako pomocnicze narzędzie w rozwiązywaniu lokalnych problemów i zaspokajaniu potrzeb w obszarze edukacji ekologicznej i przyrodniczej.

Mapa zasobów i potrzeb ekologicznych powiatu kwidzyńskiego