baner4.jpg

postolka

 

Wystawy

Przyroda Polski Północnej

Drugie piętro kwidzyńskiego zamku zajmuje w całości nowoczesna wystawa Przyroda Polski Północnej. W oparciu o największe w nadbałtyckiej części kraju zbiory przyrodnicze, zorganizowano ekspozycję ukazującą bogactwo i bioróżnorodność ojczystej fauny i flory oraz najważniejsze problemy współczesnych czasów w odniesieniu do ochrony przyrody.


 Zwierzęta Warmii i Mazur

Obszar Warmii i Mazur zaliczany jest do najbogatszych pod względem faunistycznym terenów Polski. Obok zwierząt pospolitych występuje tu wiele rzadkich w Polsce, a także ginących i zagrożonych wyginięciem. Na wystawie „Zwierzęta Warmii i Mazur” zgromadzono ponad 250 gatunków zwierząt, od żubra - największego współcześnie żyjącego, lądowego ssaka Europy, po niewielkich rozmiarów owady. Na ekspozycji można obejrzeć, między innymi, maleńkie ryjówki, wspaniałe orły, ginące już kraski, żółwia błotnego, czy dwumetrowego suma, a także wiele innych ciekawych przedstawicieli naszej fauny. Wystawę uzupełniają barwne fotogramy prezentujące różne typy siedlisk, w których występują prezentowane zwierzęta.