top_banner2.jpg

postolka

 

Drogi dla Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych

ddnDROGI DLA NATURY kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych jest wspierany przez program LIFE+ Unii Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Główne działania obejmują realizację lokalnych kampanii na rzecz zadrzewień w 66 gminach, celem promocji kształtowania zadrzewień, wspierane przez szkolenia  i wizyty studyjne w Niemczech. Ich uzupełnieniem jest kampania skierowana do społeczeństwa i aktywnych osób w całym kraju, jak też rozpowszechnianie rezultatów. Działania przygotowawcze, zarządzanie i monitoring zapewniają efektywną realizację projektu.
Okres realizacji projektu: 2012-2016

{module ddn_kampania_promocji}

Więcej informacji o działaniach na rzecz ochrony alej
w serwisie
aleje.org.pl


 

Projekt LIFE 11 INF/PL/467 Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors (polski tytuł: DROGI DLA NATURY kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych) jest wspierany przez program LIFE+ Unii Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Okres realizacji projektu: 2012-2016

life_ddan