baner4.jpg

postolka

 

Jak powstrzymać wycinkę drzew?

drzewW ostatnich dniach obserwujemy, że zapowiedź zmian prawnych dotyczących wycinania drzew jeszcze przyspieszyła ich wycinanie na prywatnych posesjach. Są to często bardzo wartościowe drzewa, nieraz o pomnikowych rozmiarach. Jako, że pierwszym organem ochrony przyrody jest Wójt, Burmistrz lub Prezydent miasta apelujemy do wszystkich o interwencje i powstrzymanie tej niczym nie uzasadnionej masowej wycinki drzew a wszystkich sympatyków drzew prosimy o wsparcie tego apelu.

Argumentem za powstrzymaniem wycinki może być obecność gatunków pospolitych ale objętych ochroną gatunkową (na zniszczenie ich siedlisk potrzeba decyzji RDOŚ). Poniżej podajemy kilka przykładów:

PTAKI

W wyniku przyspieszonej aury wiosennej ptaki przystąpiły już do zajmowania terytoriów lęgowych (w tym zajmują miejsca na gniazdo: dziuple lub upatrzone rozwidlenia gałęzi na gniazdo). Aktywność terytorialną wykazują już takie (chronione) gatunki ptaków jak: kos, bogatka, modraszka, kowalik, mazurek, wróbel.

 

POROSTY

Na korze drzew często można obserwować plechy porostów, w tym gatunków chronionych np. z rodzaju odnożyca: odnożyca mączysta, odnożyca opylona, odnożyca kępkowa, odnożyca jesionowa.

 

OWADY I NIETOPERZE

Dziuple drzew to swoisty mikrokosmos owadzi zasiedlony przez dziesiątki jak nie setki gatunków. Sztandarowym chronionym gatunkiem jest pachnica dębowa (tzw. gatunek parasolowy, mający na celu ochronę całego siedliska związanego z drzewem dziuplastym). W dziuplach drzew niebawem mogą pojawić się nietoperze (wszystkie gatunki są objęte ochroną gatunkową) w celu odbycia w nich sezonu rozrodczego.

W załączamy naukową analizę ostatnich zmian prawnych opracowaną przez międzyuczelniany zespół ekspertów.

 POBIERZ

info25