baner4.jpg

postolka

 

Zmiany w gospodarce odpadami na terenie Miasta Kwidzyn

Zmiany w gospodarce odpadami na terenie Miasta Kwidzyn, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku.  Poniżej  3 dokumenty praw lokalnego uchwalone na sesji rady Miasta Kwidzyna 25 września 2014 roku.

Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania  zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

http://www.bip.kwidzyn.pl/upload/2014092909063448e9hqa60z8k.pdf

Uchwała o zmianie uchwały Nr XXIII/175/12 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 20 grudnia
2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Kwidzyna.

http://www.bip.kwidzyn.pl/upload/20140929090506dlmouqy2pt28.pdf


Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

http://www.bip.kwidzyn.pl/upload/20140929090338hcccv89tn08s.pdf