kokorycz.jpg

postolka

 

Zobacz także:

Weź udział w bezpłatnych warsztatach edukacji ekologicznej

image001Spotkania mają charakter warsztatów i trwają ok. 5-6 godzin. Zajęcia osadzone są w tematycznym kręgu przyrody i ekologii.
Warsztaty kierowane do uczniów, nauczycieli przedszkoli i szkół powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego.

 

Uczniowie/nauczyciele samodzielnie odkrywają sekrety przyrody (obserwacje wzajemnych powiązań i zjawisk w przyrodzie, rozpoznawanie śladów zwierząt itd.). Mają również okazję poznać różne ekologiczne techniki wytwarzania zabawek , czy dekoracji świątecznych z recyclingu oraz naturalnych materiałów.

Proponowane tematy zajęć:

- Natura i kultura/ Jak włączyć się w działania ekologiczne?

- Ochrona krajobrazu: zanikanie sadów tradycyjnych, zanikanie alej i bioróżnorodności itp.

- Żywność ekologiczna i zdrowe odżywianie. Bioróżnorodność w rolnictwie i gospodarstwie wiejskim.

- Wisła wpływa do Bałtyku – przyroda związana z rzekami, zagadnienia regulacji rzek.

- Odpady - śmieci czy surowce?

- Przyroda bliżej nas- w ujęciu fenologicznym, w perspektywie zależności od działań człowieka, przybliżanie tajemnic przyrody.

- Energia odnawialna- czym jest, czy jest opłacalna, jak można oszczędzać energię. Czy grozi nam kryzys energetyczny?

Spotkania prowadzone są metodami aktywnymi, dopasowanymi do wiedzy, możliwości i umiejętności uczestników.


Miejsce warsztatów:

„Zaułek Benowo” w Benowie

Grupa:

ilość osób max 25 osób

Uczestnicy:

grupy mogą tworzyć uczniowie bądź nauczyciele

Temat i zakres zajęć:

ustalony indywidualnie z grupą, bazując na bieżących potrzebach

Termin:

do ustalenia bezpośrednio z zainteresowaną grupą

Czas trwania:

5-6 godzin zegarowych

Koszty:

Prowadzenie, materiały są bezpłatne. Uczestnicy pokrywają jedynie przejazd do Zaułka Benowo.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?

Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z  p. Anną Krzeszowską – Hovanecz, akrzeszowska(at)ekokwidzyn.pl, tel. 55 261 22 16.


Więcej informacji na stronie www.ecocitizen.eu lub w załączeniu.

Zaposzenie .pdf

Serdecznie zapraszamy!!!