top_banner2.jpg

postolka

 

Zobacz także:

MIESZKAM W KWIDZYNIE / SEGREGUJĘ ODPADY - poradnik

odpady_segreSzanowni Mieszkańcy Kwidzyna, minęło 6 miesięcy funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Półroczna obserwacja odbioru odpadów wykazała, że w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajduje się duży procent zanieczyszczeń, które powinny trafi ć do pojemników na odpady zmieszane.W pojemnikach na papier i plastik znajduje się ich ok. 21%, a w pojemnikach na szkło 19%. Podczyszczanie odpadów na linii sortowniczej generuje dodatkowe koszty, które mają wpływ na opłaty za odbiór nieczystości.

Pobierz poradnik