top_banner2.jpg

postolka

 

Wiklinowy Kwidzyn

"Wiklinowy Kwidzyn" to projekt, który nawiązuje do korzeni, tradycji, chyli się ku źródłom, które naszemu miastu nie są obce, gdyż Kwidzyn od dawna podejmował działania związane z surowcem, jakim jest wiklina nie tylko w aspekcie rzemiosła artystycznego. 
Miasto nasze stało się zagłębiem plecionkarskim dzięki organizacjom chętnie podejmującym tą tematykę, oraz jedynemu w Polsce Technikum Przemysłu Wikliniarsko - Trzciniarskiego, którego absolwentkami są koordynatorzy projektu Bogumiła Kluczyk oraz Żaneta Glinowiecka.

Koordnatorki aktywnie uczestniczyły w promowaniu wikliny poprzez liczne wyjazdy na: plenery, wystawy, targi, oraz wyjazdy zagraniczne, jak również szkolenia. Z tej szkoły także wywodzi się większa część uczestników projektu, która w sumie liczy 14 osób w wieku od 15 do 25 roku życia. Jest to młodzież z powiatu kwidzyńskiego, która obawia się o swoją przyszłość zawodową. Młodzież ta mimo złej sytuacji na rynku pracy umie się zmobilizować i przedsięwziąć coś na rzecz innych oraz miasta.

Wsparcia naszym działaniom, które powstały w odezwie zagrożonej bezrobociem młodzieży okazało nam Stowarzyszenie "EKO-INICJATYWA", które chętnie wspiera ciekawe i oryginalne przedsięwzięcia tworzone przez młodych ludzi. Dodatkową okolicznością, która pomaga w realizacji tego projektu jest postawa władz miasta, przez które wiklina została na nowo dostrzeżona jako ciekawy i ważny element promocji miasta.

Głównym grantodawcą projektu jest Narodowa Agencja Programu MŁODZIEŻ.